Flagowe imprezy Grupy MFP

Grupa Multi Fetish Poland (MFP) z sukcesem od 2016 roku działa promując idee multifetyszyzmu, tworząc pole do zabawy, spotkań środowiskowych, wymiany doświadczeń i poglądów.

Organizuje przedsięwzięcia, które służą umacnianiu Grupy, rozwijają ją, pozwalają na budowanie więzów pomiędzy jej członkami.

Oto wykaz flagowych imprez Grupy
(kliknij w obraz poniżej, by dowiedzieć się więcej)


Masz pomysł na imprezę fetyszową, chcesz ją organizować lub współorganizować – kontaktuj się z nami.