Aukcja charytatywna Mister Rubber Poland 2017 zakończona

Jedną z ról osób występujących w charakterze reprezentantów społeczności jest reprezentowanie oraz działanie dla jej dobra, a także podejmowanie działań społecznych integrujących środowiska. Pierwszy polski Mister Rubber Poland 2017 – Michał rozpoczął swoją kadencję w okresie, gdy głośno słychać głosy wołania o pomoc dla osób LGBT prześladowanych w Czeczenii.

Nie pozostawiając tych głosów bez odpowiedzi postanowił rozpocząć swój pierwszy projekt charytatywny a jej celem było zlicytowanie pamiątkowej statuetki z pierwszych wyborów Mister Rubber Poland, które odbyły się w maju tego roku. Nawiązał on kontakt z Russian LGBT Network oraz z Fundacją REFFORM. Zebrane z licytacji środki finansowe zostaną w 100{648074f2a7a7b9ad354ffb0468c0b2700fba1bb38b98afdfa969b1d51d7e64fd} przekazane do Russian LGBT Network z przeznaczeniem na pomoc prześladowanym osobom LGBT w Czeczenii.

Zebrano łącznie 4600 złotych.

Rozliczenie pojawi się na stronie Fundacji REFFORM oraz na stronie Grupy Multi Fetish Poland na Facebooku.