Powitanie

Witamy na forum polskiej sceny multifetyszowej. Pomysł jej założenia powstał podczas Fetish Summit zorganizowanego w dniu 14 maja 2016 roku z udziałem 11 liderów środowiska fetyszowego.

Fetish Summit, który zapoczątkował powstanie Grupy MFP odbył się w sali konferencyjnej jednego z poznańskich hoteli a uczestniczyły w nim osoby działające na rzecz integracji środowiska fetyszowego i jego rozwoju. To ludzie  wzajemnie się wspierający i jednoczący się wokół wspólnych idei.

Grupa ma aktualnie ponad 180 członków (dane na II 2020), organizuje spotkania wielopokoleniowe, multifetyszowe, kształtuje pozytywny obraz polskiego środowiska fetyszowego w Polsce i poza jej granicami we wzajemnym szacunku i w trosce o wspólne dobro.

Szanowny Gościu, trafiłeś tu z pewnego powodu! Z jakiego?