Powitanie

Witamy na forum polskiej sceny multifetyszowej. Pomysł jej założenia powstał podczas Fetish Summit zorganizowanego w dniu 14 maja 2016 roku z udziałem 11 liderów środowiska fetyszowego.

Fetish Summit, który zapoczątkował powstanie Grupy MFP odbył się w sali konferencyjnej jednego z poznańskich hoteli a uczestniczyły w nim osoby działające na rzecz integracji środowiska fetyszowego i jego rozwoju. To osoby wzajemnie się wspierające i jednoczące się wokół wspólnych idei.

Grupa ma aktualnie ok. 170 członków, organizuje spotkania wielopokoleniowe, kształtuje pozytywny obraz polskiego środowiska multifetyszowego w Polsce i poza jej granicami we wzajemnym szacunku i w trosce o wspólne dobro.

Szanowny Gościu, trafiłeś tu z pewnego powodu! Z jakiego?