Powitanie

Witamy na forum polskiej sceny multifetyszowej (MFP).

Pomysł jej założenia powstał podczas Fetish Summit zorganizowanego w dniu 14 maja 2016 roku z udziałem 11 liderów środowiska fetyszowego.

Fetish Summit, który zapoczątkował powstanie Grupy MFP odbył się w sali konferencyjnej jednego z poznańskich hoteli a uczestniczyły w nim osoby działające na rzecz integracji środowiska fetyszowego i jego rozwoju. To ludzie  wzajemnie się wspierający i jednoczący się wokół wspólnych idei integracji fetyszowej środowiska i wzajemnej pomocy.

Grupa ma aktualnie ponad 180 członków (dane na IV 2022), organizuje spotkania wielopokoleniowe, multifetyszowe, kształtuje pozytywny obraz polskiego środowiska fetyszowego w Polsce i poza jej granicami we wzajemnym szacunku i w trosce o wspólne dobro.

Członkowie Grupy zrzeszają się w kilku środowiskach: Multi Fetish Poland, Polish Leather Uniform Group, Bears Of Poland. Korzystają z ofert przedsięwzięć integracyjnych organizowanych przez te grupy a także z pomocy oferowanej przez Fundację REFFORM.

Szanowny Gościu, trafiłeś tu z pewnego powodu! Z jakiego?